türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi doğrulama 7

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:pbt2
  • Beitrags-Kommentare:0 Kommentare

Dernekler Yönetmeliği (10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararıkanun yolu bakımından hüküm sayılır. (2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii birincifıkrada belirtilenlerin dışında kalan tutanakların…

Weiterlesentürkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi doğrulama 7